Nỗ lực bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ gốc

Cứ vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại nóng hơn bao giờ hết. Phóng viên TTXVN…