Xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm

  28/02/2017

TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN 

1. Giới thiệu:

Chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn là một chuỗi liên kết từ cơ sở nuôi trồng ban đầu, sơ chế, chế biến/sản xuất cho đến cơ sở buôn bán, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó các cơ sở phải đảm bảo được các yêu cầu theo quy định hiện hành về ATTP, qua đó đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Việc xây dựng phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi đã được triển khai ở nhiều nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Canada, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan….

Tại Việt Nam, ngày 04/03/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”.

Ngày 20/7/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL về việc hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nếu có nhu cầu.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn cho tất cả các cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản có nhu cầu.

3. Lợi ích:

Việc tham gia vào chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tạo được niềm tin với khách hàng, đem lại hiệu quả và lợi ích cho người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các hoạt động quản lý và kiểm soát ATTP được thuận lợi hơn.

4. Giá dịch vụ dự kiến: 

50-150 triệu đồng /chuỗi sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận