VietGAP

  28/02/2017

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP)

1. Giới thiệu:

 Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) là tập hợp các tiêu chí hướng dẫn người sản xuất áp dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi

 2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và áp dụng VietGAP cho các cơ sở sản xuất và sơ chế các sản phẩm trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi.

 3. Lợi ích:

Cơ sở được chứng nhận xây dựng và áp dụng VietGAP sẽ mang lại nhiều lợi ích như:

- Tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, ổn định thông qua việc kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuât, sơ chế từ đó ngày một nâng cao sự tin cậy của khách hàng và cơ quan quản lý;

- Truy xuất được nguồn gốc sản phẩm khi có khiếu nại của khách hàng phát hiện sản phẩm không đảm bảo chất lượng;

- Bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.

  4. Giá dịch vụ dự kiến:

 Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận