Thứ hai, ngày 30 tháng 05 năm 2016
Video
  TVC 30s rau VietGAP nhãn xanh
  TV clip 45s "Thanh tra và giám sát sản xuất rau an toàn"
  TV clip 45s "Sử dụng phân bón trong sản xuất rau an toàn"
Các hành động

TV clip 45s “Thực hành giết mổ gia súc (LỢN) theo quy trình chuẩn đảm bảo VSATTP”

by admin Cập nhật : 30/07/2012 15:58
Powered by FlowPlayer
    Truy cập:    Online:  
Ban quản lý Dự án
Phòng 205-206, A8 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (84-4) 3771-1411/2
Fax: (84-4) 3771-1413
Email: foodquality@fpt.vn