Tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo TCVN: Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật và QCVN: Chương trình đảm bảo CLATTP theo HACCP cho cơ sở SXKD NLTS

  18/11/2018

Năm 2018, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thuỷ sản (Trung tâm KNKC) được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản giao triển khai hai nhiệm vụ (1) Rà soát, sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia '' Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật'' (2) Xây dựng Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia '' Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP cho cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản''. Đến nay, dự thảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trên đã được hoàn thành. Trung tâm KNKC dự kiến tổ chức hai hội thảo lấy ý kiến góp ý với các thông tin cụ thể như sau:

1. Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia '' Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật'' 

a. Thời gian và địa điểm

 - Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 23/11/2018 (Thứ 6).

 - Địa điểm: Hội trường Viện kinh tế và quy hoạch thủy sản, tầng 3 nhà B2, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

b. Nội dung

 - Trình bày dự thảo tiêu chuẩn;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung trong dự thảo tiêu chuẩn trên. 

(Công văn mời tham dự xem chi tiết tại đây)

 c. Tài liệu hội thảo tiêu chuẩn thịt tươi

- Dự thảo tiêu chuẩn xin vui lòng tải tại đây.

- Thuyết minh tiêu chuẩn xin vui lòng tải tại đây.

- Mẫu phiếu đăng ký tham dự xin vui lòng tải tại đây.

2. Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia '' Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP cho cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản''

a. Thời gian và địa điểm

 - Thời gian: Bắt đầu lúc 14h00, ngày 23/11/2018 (Thứ 6).

 - Địa điểm: Hội trường Viện kinh tế và quy hoạch thủy sản, tầng 3 nhà B2, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

b. Nội dung

 - Trình bày dự thảo quy chuẩn;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung trong dự thảo quy chuẩn trên.

(Công văn mời các đơn vị thuộc hệ thống Cục tham dự xem chi tiết tại đây)

(Công văn mời các cơ quan quản lý, Chi cục,Hiệp hội, doanh nghiệp tham dự xem chi tiết tại đây)

c. Tài liệu hội thảo quy chuẩn HACCP

- Dự thảo quy chuẩn xin vui lòng tải tại đây.

- Thuyết minh quy chuẩn xin vui lòng tải tại đây.

- Mẫu phiếu đăng ký tham dự đối với các đơn vị thuộc hệ thống Cục QLCLNLS&TS  (Trung tâm chất lượng NLTS từ 1 đến 6 và Chi cục QLCLNLTS Trung Bộ, Nam Bộ)  xin vui lòng tải tại đây.

- Mẫu phiếu đăng ký tham dự đối với các Cơ quan quản lý, Hội/Hiệp hội, Chi cục QLCLNLS&TS địa phương và câc doanh nghiệp xin vui lòng tải tại đây.

Rất mong sự tham gia của các đơn vị.

Trân trọng./.

 

Bình luận

Tin tức mới