Hiển thị
  30/01/2019

Khảo sát nhu cầu tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019

Thông tin khảo sát nhu cầu khách hàng về các chương trình TNTT

  23/01/2019

Lấy ý kiến góp ý của chuyên gia về dự thảo quy chuẩn kĩ thuật địa phương: Mắm tôm chà - Yêu cầu kĩ thuật

Thông tin về việc lấy ý kiến của chuyên gia cho dự thảo quy chuẩn

  13/09/2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ‘‘“Thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật”

Thông tin về việc lấy ý kiến góp ý tiêu chuẩn kèm theo dự thảo, thuyết minh và mẫu phiếu góp ý

  03/08/2018

Lấy ý kiến Ban soạn thảo về dự thảo TCVN '' Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật''

Lấy ý kiến ban soạn thảo về nội dung dự thảo tiêu chuẩn

  16/05/2018

Đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2018

Thông tin về chương trình TNTT và mẫu đăng ký tham gia