Hiển thị
  13/09/2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ‘‘“Thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật”

Thông tin về việc lấy ý kiến góp ý tiêu chuẩn kèm theo dự thảo, thuyết minh và mẫu phiếu góp ý

  03/08/2018

Lấy ý kiến Ban soạn thảo về dự thảo TCVN '' Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật''

Lấy ý kiến ban soạn thảo về nội dung dự thảo tiêu chuẩn

  16/05/2018

Đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2018

Thông tin về chương trình TNTT và mẫu đăng ký tham gia

  13/03/2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018

Thông tin về yêu cầu đối với các ứng viên dự tuyển vào các vị trí việc làm của Trung tâm