Tiêu chuẩn quốc gia: "Thịt mát- Phần 3: Thịt Gia cầm"

  28/12/2020

 TCVN 12429-3:202x do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 Thịt mát – Phần 3: Thịt gia cầm

 Chilled meat – Part 3:  Poultry meat.

- Góp ý dự thảo 1 - Quý đơn vị tải tại đây

- Góp ý dự thảo 2 -Quý đơn vị tải tại đây

- Dự thảo TCVN - Quý đơn vị tải tại đây

- Thuyết minh TCVN - Quý đơn vị tải tại đây

Trân Trọng.

Bình luận

Tin tức mới