Tiêu chuẩn quốc gia: "Thịt mát- Phần 3: Thịt Gia cầm"

  03/12/2020

    Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giao triển khai xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thịt mát - phần 3: Thịt Gia cầm”.

- Quý đơn vị tải bản TCVN 12429-3:202x tại đây

- Bản thuyết minh tại đây.

Bình luận

Tin tức mới