RETAQ xin ý kiến đề xuất rà soát, sửa đổi 02 Quy chuẩn quan trọng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thủy sản

  08/07/2016

Theo QĐ số 217/QĐ-QLCL ngày 20/5/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản giao Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung 02 tiêu chuẩn sau:

  • QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Điều kiện chung đảm bảo ATTP;
  • QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Hệ thống quản lý chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP.

Đây là 2 quy chuẩn quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản. 

Để việc rà soát, sửa đổi đạt hiệu quả, đáp ứng được mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, Trung tâm KNKC tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về đề xuất nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi của 2 quy chuẩn trên.

Rất mong nhận được các ý kiến đề xuất quý báu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm trước ngày 15/7/2016.

Xin xem công văn xin ý kiến góp ý và biễu mẫu góp ý tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

Bình luận

Tin tức mới