RETAQ thông báo kế hoạch thử nghiệm thành thạo năm 2016

  13/06/2016

Kế hoạch cụ thể xin xem tại đây.

Chi phí: 3,5 triệu/chương trình.

Thời gian thanh toán kinh phí tham dự: 01/8/2018.

Mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật vui lòng liên hệ với chị Cao Hải Yến (0938.915807), về thanh toán liên hệ với chị Hoàng Thị Huyền (0164.9623254)

 

Bình luận