Nghiệp vụ QLCL theo ISO/IEC 17025:2005

  28/02/2017

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005

1. Giới thiệu:

Khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 cung cấp cho học viên các kiến thức cơ sở của ISO/IEC 17025:2005,  giúp học viên nâng cao năng lực quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm.

Nội dung của khóa đào tạo gồm 02 phần chính:

- Phần 1: Tìm hiểu về các yêu cầu của ISO 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

- Phần 2: Thực hành thông qua các bài tập tình huống.

2. Đối tượng khách hàng:

- Các nhân sự quản lý, kiểm nghiệm viên của các phòng kiểm nghiệm.

 - Các cán bộ liên quan đến lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý.

- Các nhân sự kiểm nghiệm, phụ trách phòng kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng (KCS)  của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Giá dịch vụ dự kiến:

- 0,5-2 triệu đồng/người/khóa.

- 10-30 triệu đồng/khóa (áp dụng cho quý khách hàng có nhu cầu đào tạo trọn gói).

Để biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận