Lớp tập huấn Quy chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp và kiểm nghiệm nhanh sản phẩm từ ngày 24-26/4/2017

  08/05/2017

Từ ngày 24-26/4/2017, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản đã tổ chức lớp tập huấn ‘‘Quy chuẩn chất lượng sản phẩm nông nghiệp và Kiểm nghiệm nhanh sản phẩm’’ cho các cán bộ đang thực hiện chuyên môn và công tác tại các đơn vị liên quan đến hoạt động theo dõi, giám sát, thanh tra kiểm tra; công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nội dung của khóa tập huấn tập huấn tập trung đào tạo kiến thức về quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm nông nghiệp và kỹ năng trong kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nhằm giúp cải thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp và kiểm nghiệm nhanh chất lượng sản phẩm trên địa bàn.

 Sau đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn

              

                                                                         Giảng viên giới thiệu về chủ đề lớp học   

 

                                                                              Học viên luôn chú ý lắng nghe bài giảng

 

                                                          Giảng viên hướng dẫn các loại TEST, KIT và cách chiết mẫu phân tích

  

                                                                           Học viên thực hành trên TEST, KIT

 

                                    Ông Hoàng Thế Tùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLCL NLS&TS Cao Bằng - Phát biểu bế mạc 

 

 

              

 

 

Bình luận

Tin tức mới