Lịch công tác tuần 41( từ ngày 7/10 - 13/10/2019)

  07/10/2019

                                                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

                                                             (Từ ngày 7/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

       

Thứ Hai

7/10

   

 

     
   

 

     

Thứ Ba

8/10

9:00

10:00

Họp xét danh sách thí sinh dự thi ( vòng 1)

 

A.Đình Anh; C. Thủy

P.GĐ

   

 

 

 

 

Thứ tư

9/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

10/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

11/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

12/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận