Lịch công tác tuần 38( từ ngày 16/9 - 22/9/2019)

  16/09/2019

                                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

                                                    (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

 

 

 

 

Thứ Hai

16/9

           
   

 

     

Thứ Ba

17/9

   

 

     
   

 

 

 

 

Thứ tư

18/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

19/9

9:00

12:00

Họp về kế hoạch truyền thông thịt bò mát

P. CL

GĐ, Cán bộ Phòng CL

P. CL

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

20/9

9:00

12:00

Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống ISO 17043

P. KNKC

GĐ, cán bộ phòng KNKC

P. KNKC

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

21/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận