Lịch công tác tuần 37( từ ngày 9/9 - 15/9/2019)

  11/09/2019

 

Tải lịch công tác tại đây.

 

                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

                                                                   (Từ ngày 9/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

       

Thứ Hai

9/9

           

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

10/9

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Thứ tư

11/9

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Thứ năm

12/9

9:00 11:30

Họp chi bộ

Bí thư

Các Đảng viên

Phòng GĐ

   

 

 

 

 

Thứ sáu

13/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

14/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

15/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận