Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 12/8/2019 - 18/8/2019)

  12/08/2019

Tải lịch công tác tại đây

                                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

                                                            (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

       

Thứ Hai

12/8

           

14:00

 

Họp Chi bộ

Bí thư

Các Đảng viên

P. GĐ

Thứ Ba

13/8

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Thứ tư

14/8

 

 

Tham gia hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng

 

A. Đình Anh

Phan Rang, Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

15/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

16/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

17/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận