Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 29/7/2019 - 4/8/2019)

  02/08/2019

Tải lịch công tác tại đây.                                

                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

                                                                    (Từ ngày 29/6/2019 đến ngày 4/8/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

       

Thứ Hai

29/6

           
   

 

     

Thứ Ba

30/6

   

 

Xây dựng TCVN “ Thịt Trâu, Bò mát”

 

A. Ninh, A. Bản

Tây Ninh

   

 

     

Thứ tư

31/6

 

 

Xây dựng TCVN “ Thịt Trâu, Bò mát”

 

A. Ninh, A. Bản

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

1/8

 

 

Xây dựng TCVN “ Thịt Trâu, Bò mát”

 

A. Ninh, A. Bản

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

2/8

 

 

Họp Ban kiểm tra sát hạch

 

A. Đình Anh, C. Thủy

     Hội trường Cục

 

 

Xây dựng TCVN “ Thịt Trâu, Bò mát”

 

A. Ninh, A. Bản

Tây Ninh

Thứ bảy

3/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

4/8

 

 

 

 

 

 

Bình luận