Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 15/7/2019 - 21/7/2019)

  15/07/2019

                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

                                                       (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

       

Thứ Hai

15/7

           
   

 

     

Thứ Ba

16/7

9:30

 

Họp với MLA

A. Ninh, p. CL

P. GĐ

       

 

 

Thứ tư

17/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

19/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

20/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận