Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 8/7/2019 - 14/7/2019)

  08/07/2019

                                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

                                                              (Từ ngày 8/7/2019 đến ngày 14/7/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

 

 

 

 

Thứ Hai

8/7

9:00 16:00

Đi công tác Vĩnh Phúc

( VietGap Chim câu)

A. Bản, A. Sinh Vĩnh Phúc
   

 

 

     

Thứ Ba

9/7

   

 

 

     
17:00  

 

Tham dự hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường NLTS

 

Đà Nẵng

Thứ tư

10/7

 

 

Tham dự hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường NLTS

 

 

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

12/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

13/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

14/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận