Lịch công tác tuần 27 (từ ngày1/7/2019 - 7/7/2019)

  01/07/2019

    Tải lịch công tác tại đây.                             

                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

                                                      (Từ ngày 1/7/2019 đến ngày 7/7/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

       

Thứ Hai

1/7

           
   

 

 

     

Thứ Ba

2/7

   

 

     

14:00

16:00

Trình bày dự thảo quy trình hoạt động ISO 17025, 17043

P.KNKC

GĐ, P.KNKC,P. HCTH (Bộ phận kết hợp tổ chức TNTT)

    P.KNKC

Thứ tư

3/7

8:00

 

 

Họp hội đồng TCVN

Thịt bò mát

 

A. Ninh, A.Bản, A. Sinh, C. Lan

Trung tâm

   

 

 

 

 

Thứ năm

4/7

9:00

11:00

Kết nạp Đảng viên mới

Bí thư

Các Đảng viên, đối tượng cảm tình Đảng thuộc Chi bộ

P. KNKC

14:00

16:00

Họp Chi bộ

Bí thư

    Các Đảng viên

P. GĐ

Thứ sáu

5/7

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Thứ bảy

6/7

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

7/7

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận