Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 24/6/2019 - 30/6/2019)

  20/06/2019

    Tải lịch công tác Tại đây           

                                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

                                                                         (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

 

 

 

 

Thứ Hai

24/6

 

 

- Đi công tác Tiền Giang

Anh Ninh, Anh Bản

Tiền Giang

   

 

     

Thứ Ba

25/6

 

 

- Tham dự lễ ký kết GA dự án ECO-RETAQ

A. Đình Anh, A. Bản, Long

 Số 2 Ngọc Hà

   

- Tham gia lớp lý luận CT cao cấp ( Từ ngày 25- 30/6)

     

Thứ tư

26/6

   

- Tham gia lớp tập huấn tài chính

 

A. Đình Anh, C. Nguyệt Đà Lạt
           

Thứ 5

27/6

    - Tham gia lớp tập huấn tài chính A. Đình Anh, C. Nguyệt Đà Lạt
           

Thứ 6

28/6

    - Tham gia lớp tập huấn tài chính A. Đình Anh, C. Nguyệt Đà Lạt
           

Thứ 7

29/6

           
           

Chủ nhật

30/6

           
           

Bình luận