Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 3/6/2019 - 9/6/2019)

  04/06/2019

                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

                                            (Từ ngày 3/6/2019 đến ngày 9/6/2019)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Địa điểm

Từ

Đến

 

 

 

 

Thứ Hai

3/6

 

 

 

 

 

 

   

 

     

Thứ Ba

4/6

 

 

 

 

 

 

   

 

     

Thứ tư

5/6

   

 

 

     

15:00

17:00

Khai trương TT Khoa học và Đào tạo cho khu vực Đông Dương

Cty Transmed

A. Ninh

Đường số 8, KCN Tân Bình, Tân Phú, HCM

Thứ năm

6/6

   

 

     
           

Thứ sáu

7/6

   

 

     

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

8/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

9/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận