Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ‘‘“Thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật”

  13/09/2018

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giao chủ trì triển khai sửa đổi TCVN “Thịt tươi - Yêu cầu kỹ thuật”. Đến nay, dự thảo tiêu chuẩn trên đã được hoàn thành. Trung tâm KNKC trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý về nội dung của dự thảo. Quý đơn vị có thể tại các file nội dung:

- Dự thảo tiêu chuẩn tại đây.

- Thuyết minh tiêu chuẩn tại đây.

- Mẫu phiếu góp ý tại đây.

Để đảm bảo tiêu chuẩn trên được sớm ban hành, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến góp ý về Trung tâm KNKC (theo địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 27/9/2018, đồng thời gửi về địa chỉ email: truongxuansinh.nafi@mard.gov.vn .

Trong trường hợp cần biết thêm các thông tin có liên quan xin vui lòng liên hệ với anh Trương Xuân Sinh - Thư ký Ban Biên soạn tiêu chuẩn theo số điện thoại: 0967197668.

Trân trọng./.                    

Bình luận

Tin tức mới