Lấy ý kiến góp ý Dự thảo TCVN" Thịt mát- Phần 2: Thịt Trâu, Bò" hoàn thiện sau Hội thảo

  02/07/2020

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị

Sau khi tiếp thu một số ý kiến tại Hội thảo góp ý Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thịt mát – Phần 2: Thịt trâu, bò” được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 12/6/2020, Ban soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo TCVN lần 3. Để Tiêu chuẩn có tính ứng dụng cao trong thực tế, Trung tâm KNKC tiếp tục một lần nữa xin ý kiến góp ý từ các chuyên gia, doanh nghiệp giết mổ, chế biến, kinh doanh thịt cho Dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thiện sau Hội thảo.

Kính đề nghị Quý chuyên gia, Quý doanh nghiệp nghiên cứu, góp ý về nội dung của Dự thảo theo mẫu phụ lục đính kèm.  Ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm KNKC theo địa chỉ email: truongxuansinh.nafi@mard.gov.vn trước ngày 10/7/2020.

Trong trường hợp cần biết thêm các thông tin có liên quan xin vui lòng liên hệ với anh Trương Xuân Sinh – Thư ký Ban biên soạn tiêu chuẩn theo số điện thoại: 0967197668.

Trân trọng.

- Tải công văn và phụ lục kèm theo tại đây

Tải Phiếu góp ý tại đây

- Tải Dự thảo TCVN tại đây

- Biên bản Hội thảo góp ý tại đây

 

Bình luận

Tin tức mới