Lấy ý kiến góp ý Dự thảo TCVN" Thịt mát- Phần 2: Thịt Trâu, Bò"

  28/11/2019

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giao chủ trì triển khai sửa đổi TCVN “Thịt mát - phần 2: Thịt Trâu, Bò”. Đến nay, dự thảo tiêu chuẩn trên đã được hoàn thành. Trung tâm KNKC trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý về nội dung của dự thảo. Quý đơn vị có thể tải các file nội dung:

- Dự thảo tiêu chuẩn tại đây.

- Thuyết minh tiêu chuẩn tại đây.

Để đảm bảo tiêu chuẩn trên được sớm ban hành, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến góp ý về Trung tâm KNKC theo địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 24/1/2020, email: retaq@mard.gov.vn.

Trong trường hợp cần biết thêm các thông tin có liên quan xin vui lòng liên hệ với anh Đỗ Đức Bản - ĐT liên hệ: 0936141007

 

Trân trọng./.                    

 

 

Bình luận

Tin tức mới