Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 02-01:2009 Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

  12/06/2017

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-QLCL ngày 03/3/2017 của Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản về việc giao Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) chủ trì sửa đổi, bổ sung QCVN 02-01:2009 “Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm”. Đến nay, Trung tâm KNKC đã hoàn thiện dự thảo lần 1 quy chuẩn trên.

Trung tâm KNKC trân trọng đề nghị các đơn vị quan tâm đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo Quy chuẩn bằng văn bản theo địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng Nông lâm thủy sản, nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời gửi về địa chỉ mail: retaq@mard.gov.vn trước ngày 20/6/2017 để Trung tâm tổng hợp.

Trong quá trình góp ý nếu cần trao đổi thêm thông tin, Quý đơn vị vui lòng liên hệ với anh Đỗ Đức Bản theo số điện thoại 0936 141007.

Các tài liệu Quý vị có thể download theo đường dẫn sau:

1. Dự thảo quy chuẩn

2. Bản thuyết minh

3. Mẫu Phiếu góp ý

Rất mong nhận được sự góp ý của Quý đơn vị.

Trân trọng.

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới