Lấy ý kiến Ban soạn thảo về dự thảo TCVN '' Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật''

  03/08/2018

Ngày 2/8/2018, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Trung tâm KNKC) có văn bản số 89/KNKC-CL gửi Ban soạn thảo về việc góp ý dự thảo TCVN '' Thịt tươi - Yêu cầu kĩ thuật'' (tải file công văn tại đây).

Trung tâm KNKC đề nghị các thành viên ban soạn thảo cho ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn (tải file tại đâydự thảo, thuyết minh mẫu phiếu góp ý ) gửi về Trung tâm theo địa chỉ email: truongxuansinh.nafi@mard.gov.vn trước ngày 15/8/2018.

Bình luận

Tin tức mới