Kiểm nghiệm viên

  28/02/2017

KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM NGHIỆM VIÊN PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG ATTP (HÓA HỌC, SINH HỌC)

1. Giới thiệu:

Khóa đào tạo kiểm nghiệm viên cung cấp cho các học viên lý thuyết cơ sở của các phép thử trong lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

Ngoài lý thuyết, các học viên sẽ được trực tiếp thực hành trên các thiết bị kiểm nghiệm dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm. RETAQ cung cấp các khóa đào tạo kiểm nghiệm viên cụ thể như sau:

 a. Lĩnh vực hóa học

- Phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS.

- Phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng IPC/MS.

- Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC.

- Phương pháp sắc ký khí GC (Gas Chromatography).

- Phương pháp sắc ký ion IC (Ion Chromatography).

- Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử AAS (Atomic Absorbtion Spectrometric). - Phương pháp phổ tử ngoại-khả kiến UV-VIS.

 - Phương pháp ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay).

b.  Lĩnh vực vi sinh

 - Các khóa đào tạo về phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm theo phương pháp nuôi cấy truyền thống: tổng số vi sinh vật, E. coli, E. coli O157:H7, Coliforms, Fecal coliform, Enterobacteriaceae, Shigella, Salmonella, Vibrio cholera, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, Bacillus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, tổng số nấm men, nấm mốc, Nitrobacter, Aspergillus spp, Lactobacilus acidophilus, campylobacter,…

- Các khóa đào tạo xác định tác nhân gây bệnh trên thủy sản: virus Đốm trắng Syndrome - WSSV, virus Đầu vàng Complex-YCV, virus Taura Syndrome -TS, Hepatopancreas Parvovirus - HPV, vi khuẩn Vibrio spp…

 2. Đối tượng:

- Các kiểm nghiệm viên lĩnh vực an toàn thực phẩm

- Các cán bộ liên quan đến lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý.

- Các cán bộ đảm bảo chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lương (KCS) của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.

 3. Giá dịch vụ dự kiến

 - 0,5 - 5 triệu đồng/ người/ khóa.

 - 20 - 100 triệu đồng /khóa (áp dụng cho quý khách hàng có nhu cầu đào tạo trọn gói).

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận