Khóa đào tạo kiểm soát Listeriamonocytogenes trong nhà máy chế biến cá tra phile

  08/05/2017

Ngày 29/4/2017, Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản phối hợp với Trung tâm đào tạo và xúc tiến thương mại (VASEP.PRO) tổ chức khóa đào tạo  Kiểm soát Listeria monocytogenes trong nhà máy chế biến cá tra phile’’ tại Thành phố Cần Thơ cho các cán bộ hiện đang công tác tại các doanh nghiệp chế biến cá tra trên địa bàn.

Sau đây là hình ảnh của một số hoạt động:

                                                                              Giảng viên giảng dạy tại Khóa đào tạo

                                                                            Học viên chăm chú lắng nghe bài giảng

                                                    Chụp ảnh lưu niệm giữa BTC, giảng viên và học viên sau khi kết thúc khóa học

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới