Kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thaọ năm 2017

  09/03/2017

Trong năm 2017, với mục đích đáp ứng nhu cầu thực tế và giúp các phòng thí nghiệm tham gia đánh giá năng lực, chất lượng kết quả kiểm nghiệm của đơn vị mình, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản dự kiến tổ chức 16 chương trình thử nghiệm thành thạo lĩnh vực hóa học và sinh học.

Thông tin về kế hoạch tổ chức và mẫu đăng ký tham gia chi tiết tại các file kèm theo (Công văn số 18/KNKC-NV; Phụ lục 2)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Bình luận

Tin tức mới