ISO 9001

  28/02/2017

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001

1. Giới thiệu:

ISO 9001 là tiêu chuẩn yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được thiết kế có thể tích hợp với các tiêu chuẩn và các chương trình đảm bảo chất lượng khác tạo điều kiện hợp nhất và đơn giản hóa từng bước khi áp dụng các hệ thống quản lý trong cùng một tổ chức.

 2. Đối tượng khách hàng:

 RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho các cơ sở chế biến, giết mổ, vận chuyển và bày bản sản trong chuỗi ung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản.

 3. Lợi ích:

Việc doanh nghiệp được chứng nhận đã xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 đem lại rất nhiều lợi ích như:

- Tích hợp các hệ thống quản lý khác (HACCP, ISO/IEC 17025, ISO 14000..);

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

- Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

- Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

 4. Giá dịch vụ: Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận

Tin tức mới