HACCP

  28/02/2017

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN VSTP THEO NGUYÊN TẮC HACCP

1. Giới thiệu:

(Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dựa trên việc phân tích mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát tại các điểm kiếm soát tới hạn do quân đội Mỹ và cơ quan nghiên cứu hàng không Mỹ (NASA) cùng phối hợp xây dựng để sản xuất các thực phẩm an toàn cho chương trình du hành không gian;

Các nguyên tắc và nội dung cơ bản của HACCP đã được Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex tiêu chuẩn hóa với số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Hiện nay, HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đối với các doanh nghiệp.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và vận hành chương trình HACCP cho các cơ sở chế biến, giết mổ, vận chuyển và bày bán sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Lợi ích:

Việc doanh nghiệp được chứng nhận đã xây dựng và áp dụng chương trình HACCP trong quá trình sản xuất đem lại rất nhiều lợi ích như:

- Các mối nguy có khả năng gây mất an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất được kiểm soát một cách tối đa;

 - Khách hàng hài lòng và tin cậy hơn đối với chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cung ứng.

4. Giá dịch vụ:  Thỏa thuận với mức giá tối ưu nhất dựa trên quy mô và nhu cầu phát triển của quý khách hàng.

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận

Tin tức mới