Góp ý dự thảo Quy chuẩn ‘‘Chương trình đảm CL và ATTP theo nguyên tắc HACCP’

  30/07/2018

Ngày 26/7/2018, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản có văn bản số 87/KNKC-CL về việc góp ý dự thảo quy chuẩn ‘‘Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP cho cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản’’( tải file tại đây: thuyết minh, dự thảomẫu phiếu góp ý ).

Đề nghị quý đơn vị có văn bản góp ý cho nội dung dự thảo quy chuẩn và gửi về Trung tâm KNKC theo địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản, nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Đồng thời gửi về địa chỉ mail: retaq@mard.gov.vn  trước ngày 20/8/2018.

Bình luận

Tin tức mới