Dịch vụ khác

  24/02/2017

I. TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN 

1. Giới thiệu:

Chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn là một chuỗi liên kết từ cơ sở nuôi trồng ban đầu, sơ chế, chế biến/sản xuất cho đến cơ sở buôn bán, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, trong đó các cơ sở phải đảm bảo được các yêu cầu theo quy định hiện hành về ATTP, qua đó đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Việc xây dựng phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi đã được triển khai ở nhiều nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Canada, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan….

Tại Việt Nam, ngày 04/03/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”.

Ngày 20/7/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL về việc hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nếu có nhu cầu.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn cho tất cả các cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản có nhu cầu.

3. Lợi ích:

Việc tham gia vào chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tạo được niềm tin với khách hàng, đem lại hiệu quả và lợi ích cho người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các hoạt động quản lý và kiểm soát ATTP được thuận lợi hơn.

4. Giá dịch vụ: 

50-150 triệu đồng /chuỗi sản phẩm.

II. TƯ VẤN THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRONG CHUỖI SẢN XUẤT THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

1. Giới thiệu:

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, và phân phối.

Việc thiết lập và duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản xuất thực phẩm đã được các nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến áp dụng từ lâu như Nhật Bản, Mỹ, EU, Úc,…

Tại Việt Nam, ngày 31/10/2011 Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn, trong đó yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản phải thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm của mình.    

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc cho tất cả các cơ sơ, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm:

- Các doanh nghiệp chế biến rau, củ, quả, thịt trứng sữa, thủy hải sản,..

- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè, cafe..

- Hệ thống siêu thị, bán buôn, bán lẻ

- Các trang trại trồng trọt và chăn nuôi.

3. Lợi ích

Việc thiết lập và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc vào quá trình sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm mang lai nhiều hiệu quả và lợi ích cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, như:

- Đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu quy định của pháp luật

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực hệ thống đảm bảo chất lượng

- Tạo được niềm tin với người tiêu dùng

- Hội nhập với xu thế chung của thế giới

4. Giá dịch vụ: Thỏa thuận

III. DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ATTP VÀ TƯ VẤN BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG CHUỖI SẢN XUẤT THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

1. Giới thiệu:

Mối nguy trong thực phẩm là các tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý có trong thực phẩm có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, gây hại cho sức khỏe của con người.

Đánh giá nguy cơ là quá trình dựa trên các cơ sở khoa học bao gồm các bước: nhận diện mối nguy, mô tả mối nguy, đánh giá phơi nhiễm và mô tả nguy cơ. Toàn bộ quá trình đánh giá nguy cơ sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan toàn diện về mối nguy trong sản phẩm, từ đó đưa ra được các biện pháp kiểm soát phù hợp.

Hiện nay, các tổ chức đóng vai trò đầu tàu trong việc đảm bảo sức khỏe, an toàn thực phẩm cho con người là FAO, WHO hay CODEX đã ban hành những quy định, tài liệu, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cũng như các hướng dẫn cho việc phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm (đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ).

Tại Việt Nam, ngày 05/01/2013 Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối; trong đó có quy định rõ những đối tượng thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ ATTP.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch đánh giá nguy cơ ATTP và tư vấn biện pháp kiểm soát các mối nguy cho tất cả các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp thực phẩm nông lâm thủy sản có nhu cầu, bao gồm:

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản.

- Các tổ chức, hiệp hội ngành nghề sản xuất chế biến nông lâm thủy sản.

- Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, RETAQ cũng cung cấp dịch vụ tư vấn các biện pháp quản lý nguy cơ, truyền thông nguy cơ cho các đơn vị khi có nhu cầu.

3. Lợi ích:

Đối với doanh nghiệp:

- Kiểm soát các mối nguy trong quá trình sản xuất có khả năng gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu trong nước và các nước xuất khẩu

- Nâng cao uy tín doanh nghiệp, tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Đối với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý:

- Có các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm phù hợp, chính xác và hài hòa với các yêu cầu, quy định chung của khu vực cũng như trên thế giới

- Tạo thuận lợi cho ngành thương mại thực phẩm phát triển

4. Giá dịch vụ: Thỏa thuận

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

 

 

 

Bình luận