Dịch vụ cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo

  16/09/2016

          Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, được thành lập theo Quyết định số 198/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sứ mệnh của Trung tâm là hỗ trợ  các phòng thí nghiệm cải thiện và duy trì chất lượng kết quả thử nghiệm thông qua dịch vụ cung cấp các chương trình TNTT và  dịch vụ tư vấn.

          Từ năm 2012, Trung tâm đã tổ chức thành công các chương trình thử nghiệm thành thạo hóa học và vi sinh vật trong thực phẩm (Danh mục Chương trình TNTT đã tổ chức). Hệ thống quản lý chất lượng đối với tổ chức thử nghiệm thành thạo của Trung tâm được áp dụng, tự công bố theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17043:2011.

         Quyết định số 17/QĐ-KNKC Vv công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 9001:2008, TCVN ISO/IEC 17065:2013 và TCVN ISO/IEC 17043:2011.

         Trung tâm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng chương trình TNTT, đa dạng nền mẫu để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

             Danh mục các chương trình TNTT có khả năng cung cấp.

           Các thông tin cụ thể về chương trình TNTT xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (+84)-4-38318154; Fax: (+84)-4-37714695; Email: retaq@mard.gov.vn;

Bình luận

Tin tức mới