Đào tạo

  15/04/2016

 I. KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM NGHIỆM VIÊN PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG ATTP (HÓA HỌC, SINH HỌC)

1. Giới thiệu:

Khóa đào tạo kiểm nghiệm viên cung cấp cho các học viên lý thuyết cơ sở của các phép thử trong lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.

Ngoài lý thuyết, các học viên sẽ được trực tiếp thực hành trên các thiết bị kiểm nghiệm dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm. RETAQ cung cấp các khóa đào tạo kiểm nghiệm viên cụ thể như sau:

 a. Lĩnh vực hóa học

- Phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS.

- Phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng IPC/MS.

- Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC.

- Phương pháp sắc ký khí GC (Gas Chromatography).

- Phương pháp sắc ký ion IC (Ion Chromatography).

- Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử AAS (Atomic Absorbtion Spectrometric). - Phương pháp phổ tử ngoại-khả kiến UV-VIS.

 - Phương pháp ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay).

b.  Lĩnh vực vi sinh

 - Các khóa đào tạo về phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm theo phương pháp nuôi cấy truyền thống: tổng số vi sinh vật, E. coli, E. coli O157:H7, Coliforms, Fecal coliform, Enterobacteriaceae, Shigella, Salmonella, Vibrio cholera, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, Bacillus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, tổng số nấm men, nấm mốc, Nitrobacter, Aspergillus spp, Lactobacilus acidophilus, campylobacter,…

- Các khóa đào tạo xác định tác nhân gây bệnh trên thủy sản: virus Đốm trắng Syndrome - WSSV, virus Đầu vàng Complex-YCV, virus Taura Syndrome -TS, Hepatopancreas Parvovirus - HPV, vi khuẩn Vibrio spp…

 2. Đối tượng:

- Các kiểm nghiệm viên lĩnh vực an toàn thực phẩm

- Các cán bộ liên quan đến lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý.

- Các cán bộ đảm bảo chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lương (KCS) của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.

 3. Giá dịch vụ: 

 - 0,5 - 5 triệu đồng/ người/ khóa.

 - 20 - 100 triệu đồng /khóa (áp dụng cho quý khách hàng có nhu cầu đào tạo trọn gói).

II. KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005

1. Giới thiệu:

Khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 cung cấp cho học viên các kiến thức cơ sở của ISO/IEC 17025:2005,  giúp học viên nâng cao năng lực quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm.

Nội dung của khóa đào tạo gồm 02 phần chính:

- Phần 1: Tìm hiểu về các yêu cầu của ISO 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

- Phần 2: Thực hành thông qua các bài tập tình huống.

2. Đối tượng khách hàng:

- Các nhân sự quản lý, kiểm nghiệm viên của các phòng kiểm nghiệm.

 - Các cán bộ liên quan đến lĩnh vực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý.

- Các nhân sự kiểm nghiệm, phụ trách phòng kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng (KCS)  của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Giá dịch vụ:

- 0,5-2 triệu đồng/người/khóa.

- 10-30 triệu đồng/khóa (áp dụng cho quý khách hàng có nhu cầu đào tạo trọn gói).

III. KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2005/HACCP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN

1. Giới thiệu:

 Khóa đào tạo cung cấp cho các học viên kiến thức cơ sở của ISO 22000:2005 (TCVN ISO 22000:2007) - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm- yêu cầu đối với tổ chức trong chuỗi thực phẩm, giúp nâng cao năng lực quản lý qua đó góp phần đảm bảo chất lượng, cải thiện hoạt động tổng thể của doanh nghiệp.

 2. Đối tượng khách hàng:

Các nhân sự quản lý, nhân viên của các doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; bao gồm:

- Các doanh nghiệp chế biến rau, củ, quả, thịt trứng sữa, thủy hải sản,..

- Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè, cafe..

- Hệ thống siêu thị, bán buôn, bán lẻ.

- Các trang trại trồng trọt và chăn nuôi.

3. Giá dịch vụ:

 - 1-4 triệu đồng/người/khóa.

- 40-80 triệu đồng/khóa (áp dụng cho quý khách hàng có nhu cầu đào tạo trọn gói).

 IV. ĐÀO TẠO KIẾN THÚC CHUNG VỀ THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP)

 1. Giới thiệu:

 Khóa đào tạo cung cấp cho các học viên kiến thức cơ sở của tiêu chuẩn VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) - Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ  tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

RETAQ cung cấp 03 khóa đào tạo về VietGAP tương ứng với 03 loại hình sản xuất nông nghiệp:

- VietGAP trồng trọt.

- VietGAP thủy sản.

- VietGAHP chăn nuôi.

2. Đối tượng khách hàng:

Các nhân sự quản lý, nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản; bao gồm:

- Doanh nghiệp/ trang trại chăn nuôi lợn, bò, gia cầm, ong,…

- Doanh nghiệp/ trại nuôi tôm, cá,…

- Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất rau, quả, chè, cafe,…

  3. Giá dịch vụ:

 - 0,5-1 triệu đồng/người/khóa.

- 10-30 triệu đồng/khóa (áp dụng cho quý khách hàng có nhu cầu đào tạo trọn gói).

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới