Đánh giá nguy cơ và kiểm soát mối nguy

  28/02/2017

 DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ATTP VÀ TƯ VẤN BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG CHUỖI SẢN XUẤT THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

1. Giới thiệu:

Mối nguy trong thực phẩm là các tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý có trong thực phẩm có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, gây hại cho sức khỏe của con người.

Đánh giá nguy cơ là quá trình dựa trên các cơ sở khoa học bao gồm các bước: nhận diện mối nguy, mô tả mối nguy, đánh giá phơi nhiễm và mô tả nguy cơ. Toàn bộ quá trình đánh giá nguy cơ sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan toàn diện về mối nguy trong sản phẩm, từ đó đưa ra được các biện pháp kiểm soát phù hợp.

Hiện nay, các tổ chức đóng vai trò đầu tàu trong việc đảm bảo sức khỏe, an toàn thực phẩm cho con người là FAO, WHO hay CODEX đã ban hành những quy định, tài liệu, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm cũng như các hướng dẫn cho việc phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm (đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ).

Tại Việt Nam, ngày 05/01/2013 Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối; trong đó có quy định rõ những đối tượng thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ ATTP.

2. Đối tượng khách hàng:

RETAQ cung cấp dịch đánh giá nguy cơ ATTP và tư vấn biện pháp kiểm soát các mối nguy cho tất cả các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp thực phẩm nông lâm thủy sản có nhu cầu, bao gồm:

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản.

- Các tổ chức, hiệp hội ngành nghề sản xuất chế biến nông lâm thủy sản.

- Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, RETAQ cũng cung cấp dịch vụ tư vấn các biện pháp quản lý nguy cơ, truyền thông nguy cơ cho các đơn vị khi có nhu cầu.

3. Lợi ích:

Đối với doanh nghiệp:

- Kiểm soát các mối nguy trong quá trình sản xuất có khả năng gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu trong nước và các nước xuất khẩu

- Nâng cao uy tín doanh nghiệp, tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Đối với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý:

- Có các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm phù hợp, chính xác và hài hòa với các yêu cầu, quy định chung của khu vực cũng như trên thế giới

- Tạo thuận lợi cho ngành thương mại thực phẩm phát triển

4. Giá dịch vụ: Thỏa thuận

Để biết thêm thông tin về  dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm KNKC và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 

Tel:  (04).38318154             Email: retaq@mard.gov.vn

Bình luận