Danh bạ điện thoại

  06/05/2016

                                   TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

     Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

     Điện thoại: 043.8318154 (máy lẻ 39)

     Fax:           043.2115275    E.mail:       retaq@mard.gov.vn

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban lãnh đạo

 

04.32115270

1

Trần Đăng Ninh

Giám đốc

 

II

Phòng Nghiệp vụ

 

04.38318154

1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phụ trách Phòng

 

2

Đỗ Đức Bản

Phó trưởng Phòng

 

3

Vũ Tuấn Long

NV Bộ phận kiểm nghiệm

 

4

Cao Hải Yến

NV Bộ phận kiểm nghiệm

 

5

Vũ Văn Du

NV Bộ phận kiểm nghiệm

 

6

Nguyễn Việt Cường

NV Bộ phận Bồi dưỡng Nghiệp vụ &truyền thông

 

7

Bùi Bích Phương

NV Bộ phận Bồi dưỡng Nghiệp vụ &truyền thông

 

III

Phòng HC-TH

 

04.32115275

1

Trần Đăng Ninh

Phụ trách Phòng

 

2

Chu Thị Phương Lan

Kế toán trưởng

 

3

Hoàng Thị Huyền

Kế toán viên; Văn thư

 

Danh bạ điện thoại Hệ thống Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

Bình luận