Danh bạ điện thoại

  06/05/2016

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

     Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

     Điện thoại: 0243.2115275

     Fax:           0243.2115275    E.mail:       retaq@mard.gov.vn

   TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban lãnh đạo

 

024.32115270

1

Trần Đăng Ninh

Giám đốc

 

2

Nguyễn Đình Anh

Phó Giám đốc

 

3

Đặng Việt Yên

Phó Giám đốc

 

II

Phòng Kiểm nghiệm

 

024.38318154

1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trưởng phòng

 

2

Vũ Văn Du

Nhân viên

 

3

Vũ Tuấn Long

Nhân viên

 

4

Hoàng Minh Đức

Nhân viên

 

5

Nguyễn Thu Trang

Nhân viên

 

6

Vũ Thị Kim Oanh

Nhân viên

 

7

Lê Mai Hương

Nhân viên

 

III

Phòng Chất lượng

 

024.38318154

1

Đỗ Đức Bản

Phụ trách phòng

 

2

Nguyễn Việt Cường

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

 

4

Bùi Bích Phương

Nhân viên

 

5

Trương Xuân Sinh

Nhân viên

 

6

Lưu Ngọc Phương

Nhân viên

 

7

Lê Thị Thanh Hoa

Nhân viên

 

III

Phòng HC-TH

 

024.32115275

1

Lê Minh Nguyệt

Kế toán trưởng

 

2

Phan Thái Long

Nhân viên

 

3

Hoàng Thị Huyền

Văn thư, Thủ quỹ

 

4

Triệu Trọng Thuận

Nhân viên

 

5

Đào Thị Minh Thương

Kế toán viên

 

 

Bình luận