Danh bạ điện thoại

  06/05/2016

                                   TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

     Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

     Điện thoại: 0243.2115275

     Fax:           0243.2115275    E.mail:       retaq@mard.gov.vn

   TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban lãnh đạo

 

024.32115270

1

Trần Đăng Ninh

Giám đốc

 

II

Phòng Kiểm nghiệm

 

024.38318154

1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phụ trách Phòng

 

2

Vũ Văn Du

NV Bộ phận kiểm nghiệm

 

3

Vũ Tuấn Long

NV Bộ phận kiểm nghiệm

 
    4

Hoàng Minh Đức

NV Bộ phận kiểm nghiệm  

4

Nguyễn Thu Trang

NV Bộ phận kiểm nghiệm

 

III

Phòng Chất lượng

 

024.38318154
    1 Đỗ Đức Bản Phụ trách phòng  

2

Nguyễn Việt Cường

NV 

 
     3

Nguyễn Thị Lan

NV   

4

Bùi Bích Phương

NV 

 
     5 Trương Xuân Sinh NV  

III

Phòng HC-TH

 

04.32115275

1

Nguyễn Đình Anh

Phụ trách Phòng

 

2

Lê Minh Nguyệt

Kế toán trưởng

 

3

Hoàng Thị Huyền

Kế toán viên; Văn thư

 

     4

Triệu Trọng Thuận NV  

Danh bạ điện thoại Hệ thống Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

Bình luận