Đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo 2019

  25/03/2019

Năm 2019, Trung tâm KNKC tiếp tục tổ chức các chương trình TNTT.

Trân trọng kính mời Quý cơ quan/ Đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia các chương trình của Trung tâm.Trung tâm KNKC cam kết sẽ bảo mật tên, kết quả đánh giá của phòng thí nghiệm cùng toàn bộ các tài liệu kèm theo.

Sau khi Quý cơ quan/ Đơn vị gửi xác nhận đăng ký tham gia chương trình TNTT, Trung tâm KNKC sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách thức thanh toán cũng như cách thức nhận mẫu, bảo quản, phân tích. Quý Cơ quan/Đơn vị gửi phiếu đăng ký tham gia theo mẫu trước ngày 25/03/2019.

Xin vui lòng tải Kế hoạch tổ chức tại đây.

Xin vui lòng tải Mẫu phiếu đăng ký tại đây.

 

Bình luận

Tin tức mới